Βουρβουρού

Καβουρότρυπες

Πλατεία Λευκού Πύργου

Άνω Πόλη

Συκιά

Click each picture to zoom in.

Previous episodes:

Destination: the Holy Mountain

Modern Greeks

Under Your Protection

Radial symmetries

Old and New Thessaloniki

Lines of horizon

Peeping where Hera spurted her milk

Signs